SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) kuulutab välja kogukonna eestvedaja 2023. aasta stipendiumikonkursi

Stipendium on mõeldud inimesele, kelle südameasi on juhtida oma kogukonnas toimuvat ja tõmmata kaasa teisi. Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja toetamine, kes on kogukonna elujõu kasvataja ja uute arengusammude innustaja.

Stipendiumi saab taotleda ainult eraisik iseendale.


Taotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2023.


Stipendiumi suurus on 5 000 eurot, mis on maksuvaba.

Stipendiumikonkursi eelarve on 100 000 eurot, seda finantseeritakse riigieelarvest läbi siseministeeriumi.

Täpsem info stipendiumikonkursi kohta SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehel:

https://kysk.ee/nb-kes23-ehk-kogukonna-eestvedaja-stipendiumi-konkurss-2023-nuud-avatud/