Väikesaartele avanes taotlusvoor elukeskkonna parendamiseks

Täna, 28. novembril avanes taotlusvoor, kust saab taotleda raha projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul saab väikesaarte programmi toel saareelanikele tagada igapäevased esmatähtsad teenuseid, samuti tõsta teenuste kvaliteeti. „Programmi abil on võimalik parandada väikesaarte elektri, sideteenuste, kütuse, joogivee, kanalisatsiooni, terviseteenuste, hariduse ja muude eluks vajalike teenuste kättesaadavust, samuti arendada päästevõimekust ning transpordiühendust mandri või saarte endi keskustega," loetles ta toetuse kasutamise võimalusi.
„Sel aastal oleme juba toetanud näiteks väikesaarte merepäästevõimekuse tõstmist, kiirabikeskuse ja kütusetankla rajamist Ruhnu, tuletõrjevee võimalusi Vormsile ja Aegnale," tõi minister näiteid.

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud programmi ellu viimise eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes korraldab taotluste hindamise ning jälgib projektide elluviimist. RTK Interreg kontrolli ja regionaalarengu talituse juhataja Imbi Uusjärve sõnul saab taotlusvooru kaudu toetust taotleda projektidele, mis aitavad luua ja säilitada häid ja turvalisi elutingimusi Eesti väikesaartel. „Ootame taotlusvoorus osalema nii omavalitsuste kui mittetulundus- ja äriühingute projekte. Samuti võivad väikesaarte elutingimuste parandamiseks toetust taotleda kõik riigi- ja sihtasutused," rääkis Uusjärv.  

Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot ja projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saanud projektid tuleb ellu viia hiljemalt 2024. aasta 31. oktoobriks. 

Programmist saavad toetust taotleda 15 püsiasustusega saart, kes on seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse: Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri.
Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 28. novembrist 2022 kuni 31. jaanuarini 2023. Taotlemine toimub e-toetuse keskkonna kaudu, taotluste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2023 kell 16.00. Rohkem infot taotlemise kohta leiab RTK veebilehelt