Abivahendi kaardi taotlemine

Isikliku abivahendi kaarti saab taotleda tööealisele inimesele, kellel on tuvastatud puue või osaline või puuduv töövõime või töövõime kaotus alates 40%, vanaduspensioniealisele inimesele ja lapsele. Puudeta laps saab soodustust ainult eriarsti tõendi alusel.

Abivahendi kaart tõendab abivahendi ettevõttele, et sulle saab müüa või rentida abivahendit riigipoolse soodustusega.

Kaardi saamiseks on kõige kiirem viis täita taotlus Sotsiaalkindlustusameti kodulehel. Kodulehel olevasse vormi sisesta kaarti vajava inimese kontaktandmed ja kaardi kättesaamise postiaadress. Taotluse alusel väljastatakse sulle või su lähedasele 3-5 päevaga isikliku abivahendi kaart ning saadetakse postiga koju.

Isikliku abivahendi kaarti on võimalik taotleda ka Sotsiaalkindlustusametis kohapeal. Taotluse saab klienditeeninduses esitada suuliselt ning õigustuse olemasolul väljastatakse kaart ka kohe.

Abivahendi tõend näitab, milliseid abivahendeid sa vajad. Tõendi saamiseks pöördu perearsti, eriarsti, õe, tegevusterapeudi või füsioterapeudi poole. Samuti võib abivahendi vajadus olla tuvastatud rehabilitatsiooniplaanis.

Abivahendi tõend peab olema kaasas abivahendit ostma minnes.

Kui sinu abivahendi kaart on täis saanud, siis lisab ettevõte kaardile uue vahelehe.

Kui sinu abivahendi kaart on kadunud, siis väljastab Sotsiaalkindlustusamet sulle uue kaardi (duplikaadi). Kaardile lisatakse sinu varasemate abivahendite tehingute väljatrükk.

Duplikaati võid samuti taotleda kodulehel oleva taotluse või posti teel.