Kihnu valla üldplaneeringu algatamine

Kihnu Vallavolikogu algatas 09. mai 2024. a otsusega nr 7 Kihnu valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Üldplaneering koostatakse kogu valla kohta ning selle eesmärgiks on Kihnu valla tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

Tulemusliku ja asjakohase üldplaneeringu koostamiseks on olulised kohalike elanike ettepanekuid ja ideed. Ootame aktiivset osavõttu üldplaneeringu avalikel aruteludel ning kirjalike ettepanekute esitamist. Isikutel, kes soovivad valla üldplaneeringu menetlemise etappidest individuaalselt teada saada, palume saata Kihnu valla planeeringuspetsialistile (ivar.tenson@kihnu.ee) oma e-posti aadress.

Vallavolikogu üldplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Kihnu valla kodulehel ning tööpäeviti Kihnu Vallavalitsuses (Rahvamaja, Linaküla, Kihnu vald).