PRIA pikendas toetuse meetme taotlusvooru 15. novembrini.

Kalanduspiirkondade palvel pikendas PRIA kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetuse meetme taotlusvooru 15. novembrini.

Toetust antakse seadme ostmiseks, mis on vajalik kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks kliendirakenduses. Soetatav seade võib olla näiteks nutitelefon või tahvelarvuti. Toetuse eesmärk on lihtsustada kutselistel kaluritel, kes teevad kalapüüki rannikumeres, kohustuslike kalapüügiandmete esitamist elektroonilise kanali kaudu.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 259 475 eurot. Toetust rahastatakse 90% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 10% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Toetustaotlusi saab esitada 25. oktoobrist 15. novembrini 2023. a.

Toetuse määrad, tingimused ja rohkem info SIIN.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.