Utilitas Wind OÜ poolt kavandatud meretuulepargi KMH programmi avalikustamine

Teade Utilitas Wind OÜ Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise ja avaliku arutelu kohta


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Utilitas Wind OÜ poolt kavandatud Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu toimumisest.

 

Tulenevalt KMH programmi koostamise käigus selgunud keskkonnapiirangutest on KMH põhialternatiiviks kuni 160 elektrituulikuga meretuulepargi ala, mille iga tuuliku võimsuseks on 14-20 MW. All-alternatiividena hinnatakse erinevate komponentide alternatiivseid tehnilisi lahendusi. Lisaks kavandatakse projektiga veekaabelliinide süsteemi ja alajaama(sid), ühendust põhivõrguga, vähemalt ühe kollektoralajaama rajamist ning käsitletakse vesinikutehnoloogia temaatikat kontseptsioonilisel tasandil. Tulenevalt tegevuse asukohast võib kaasneda oluline piiriülene keskkonnamõju.

 

Saare-Liivi meretuulepargi hoonestusloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmiga saab tutvuda TTJA kodulehel (keskkonnamõju hindamisega seotud teated), TTJA dokumendiregistris dokumendi viidaga 16-7/21-02502-065 ning Pärnu Linnavalitsuse ja Kihnu Vallavalitsuse kodulehtedel. KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada TTJA-le kirjalikult kuni 30. septembrini 2022 (k.a) elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

 

KMH programmi avalikud arutelud toimuvad:

1.  17.10.2022 kell 11.00 Kihnu rahvamajas aadressil Kihnu saar, Linaküla.

2. 19.10.2022 kell 17.00-18.30 Pärnu Linnavalitsuse suures saalis (III korrus) aadressil Suur-Sepa 16, Pärnu linn. Lisaks on võimalik samal ajal jälgida arutelu veebi kaudu Microsoft Teams keskkonnas. Veebi aruteluga saab liituda TTJA kodulehel, https://www.ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/avalikud-teated/keskkonnamoju-hindamisega-seotud-teated, vastaval teatel asuvale lingile vajutades ning järgides instruktsioone. Palume ennast veebi arutelule eelregistreerida, edastades e-kiri aadressile nele.vaits@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2151 hiljemalt 16.10.2022.

 

 

KMH osapooled:

Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn, kontaktisik: Nele Väits, e-post: nele.vaits@ttja.ee, telefon 6672 151.

Arendaja: Utilitas Wind OÜ (registrikood: 16171123; aadress Harju maakond, Tallinn, Maakri tn 19/1, 10145), kontaktisik Kristiina Nauts, e-post Kristiina.nauts@utilitas.ee, telefon 551 2260).

KMH koostaja: Roheplaan OÜ, kontaktisik Riin Kutsar, e-post riin.kutsar@gmail.com, tel: 526 9962.