Eakate inimeste toetus

Eakate inimeste toetus on asjaline toetus, mis määratakse eakatele alates 65. eluaastast (k.a) ning puuduva töövõimega inimestele, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Kihnu vald. 
(Toetuse saamiseks avaldust ei esitata ja sissetulekuid ei arvestata.)