Õpilasaktiiv

Õpilasaktiiv on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 1.-9. klasside poolt valitud esindajad (vähemalt üks liige igast klassist). 

Õpilasaktiivi eesmärgid on:

* rääkida kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel;

* edastada läbi esindusliikmete informatsiooni oma klassile koolielu kohta;

* järgida ja ellu viia kooli traditsioone;

* aidata kaasa sotsiaalelu ja sündmuste organiseerimisel;

* kujundada häid käitumistavasid;

* aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

Õpilasesinduse esindaja osaleb õppenõukogu töös ja hoolekogu töös.

2021/2022 õa. Õpilasaktiiv liikmed on: 

  • 6. klass Maria, Marie, Janete
  • 7. klass Ann, Jete
  • 8. klass Mia, Epp, Anna-Liidia
  • 9. klass Anni (president)

Õpilasesindus põhimääruses