Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest tingimusel, et laps registreeritakse sündimisel Kihnu valla elanikuks ning lapse vanema või lapsendaja elukohaks lapse sünni aasta 01. jaanuari seisuga on rahvastikuregistris Kihnu vald.

 

Sünnitoetuse suurus on 1000 eurot lapse kohta, mis makstakse välja neljas osas:

 

  • Esimene osa: 300 eurot, makstakse välja lapse sünni registreerimise järgselt (avaldus tuleb esitada juhul, kui lapse sünd ei ole registreeritud Kihnu vallas). 
  • Teine osa: 200 eurot, makstakse välja lapse sünni järgsel aastal juhul, kui vanema ja lapse elukohaks 01. jaanuari seisuga on jätkuvalt Kihnu vald.
  • Kolmas osa: 200 eurot, makstakse välja lapse sünni järgsel teisel aastal juhul, kui vanema ja lapse elukohaks 01. jaanuari seisuga on Kihnu vald
  • Neljas osa: 300 eurot, makstakse välja lapse sünni järgsel kolmandal aastal juhul, kui vanema ja lapse elukohaks 01. jaanuari seisuga on Kihnu vald

 

Sünnitoetuse teise, kolmanda ja neljanda osa saamiseks esitatakse avaldus.

 

Avaldus saata sotsiaalametniku meiliaadressile: aive.sepp@kihnu.ee.