Sünnitoetus

(1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest tingimusel, et laps registreeritakse sündimisel Kihnu valla elanikuks ning lapse vanema või lapsendaja elukohaks lapse sünni aasta 01. jaanuari seisuga on rahvastikuregistris Kihnu vald.


(2) Sünnitoetuse suurus on 1000 eurot lapse kohta, mis makstakse välja neljas osas:

  • Esimene osa, 300 eurot, makstakse välja lapse sünni registreerimise järgselt.
  • Teine osa, 200 eurot, makstakse välja lapse sünni järgsel aastal juhul, kui vanema ja lapse elukohaks 01. jaanuari seisuga on Kihnu vald.
  • Kolmas osa, 200 eurot, makstakse välja lapse sünni järgsel teisel aastal juhul, kui vanema ja lapse elukohaks 01. jaanuari seisuga on Kihnu vald.
  • Neljas osa 300 eurot, makstakse välja lapse sünni järgsel kolmandal aastal juhul, kui vanema ja lapse elukohaks 01. jaanuari seisuga on Kihnu vald.


(3) Sünnitoetuse esimese osa saamiseks avaldust ei esitata v.a. juhul, kui sünd on registreeritud mujal. Kui sünd ei ole registreeritud Kihnu vallas, esitab toetuse taotleja vallavalitsusele avalduse sünnitoetuse saamiseks ja lapse sünnitõendi koopia. Sünnitoetuse teise, kolmanda ja neljanda osa saamiseks esitab taotleja avalduse, milles märgib lisaks muudele andmetele ka arvelduskonto numbri, kuhu toetuse vastav osa kanda.


(4) Mitmike sünni või lapsendamise korral makstakse sünnitoetust vastavalt sündinud või lapsendatud laste arvule.

 

Avaldus sünnitoetuse esimese osa saamiseks kui lapse sünd ei ole registreeritud Kihnu vallas.

Avaldus sünnitoetuse teise, kolmanda ja neljanda osa saamiseks.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

 
Avaldus saata sotsiaalametniku meiliaadressile: aive.sepp@kihnu.ee.