Puudega inimese toetus

Puudega inimese toetust makstakse raske  ja sügava  puudega isikule:
1) kellele on perekonnaseaduse alusel määratud eestkostja;
2) kellel on ülalpidamiskohustuseta hooldaja.
 
Toetuse suurus on 40 eurot kuus
 
 
Avalduse toetuse saamiseks esitab isik ise või eestkostja koos taotlust põhjendavate dokumentidega vallavalitsusele.
 
 
Taotlus saata sotsiaalametniku meiliaadressile: aive.sepp@kihnu.ee.