« Tagasi

Kihnu vald kuulutas välja ideekonkursi: „Mida teha miljoniga?“

Kihnu Kooli vilistlaste päeval kuulutas vallavanem Egon Vohu välja ideekonkursi „Mida teha miljoniga?"

Otsitakse suurt ideed, kuidas kasutada miljon eurot aastas nii, et see toetaks Kihnu püsiasustust ja arendaks kohalikku elu.

Egon Vohu: „Kuulutame välja konkursi, kuhu ootame ideid, kuidas kasutada keskkonna häirigu hüvitamise tasu, mida alates 2028. aastast  tuuleelekrijaamade valdajad peaksid tasuma Kihnu vallale."

Oletuslikult saab Kihnu vald siis aastas täiendavaid vahendeid sama suures ulatuses, kui on senised iga-aastased ressursid. See annab uued võimalused kogukonnale ja seepärast ootame kaasalöömist  erinevate põlvkondade esindajatelt. Osaleda saavad kõik, nii kihnlased kui Kihnu sõbrad üle maailma, kellel on mõtteid, kuidas edendada Kihnu elu.

Egon Vohu sõnul on ideekonkurss suurepärane võimalus kaasa rääkida Kihnu tuleviku kujundamisel. Ta lisab: „Osa ideid leiab arvesse võtmist Kihnu arengukavas. Praegu on just paras aeg hakata plaani pidama, kuidas Kihnu elu muutuvates oludes edasi viia. Soovime innustada igas vanuses inimesi Kihnu tulevikule mõtlema ja mõtteid kirja panema."

Idee ja selle kuni lehekülje pikkune põhjendus tuleb esitada hiljemalt 10.01.2023.a. meiliaadressil  info@kihnu.ee või postiaadressil Kihnu Vallavalitsus, Kihnu vald, Pärnu maakond 88003. Tulemused selguvad Eesti vabariigi 105. aastapäeva tähistamisüritusel Kihnu vallas.

Konkursi auhinnafond on 10 000 eurot, mis jaotatakse säravamate ideede vahel. Auhinnafondi toetavad Eesti Energia AS ja Utilitas Wind OÜ. 

Ideid sõelub ja hindab komisjon eesotsas vallavanema Egon Vohuga. Komisjoni kuuluvad majandusteadlane Maaja Vadi, keeleteadlane Joel Sang, antropoloog Mare Mätas ja poliitik Annely Akkermann.

Eesti Vabariigi Valitsus on seadnud eesmärgi toota aastal 2030 sama palju taastuvenergiat, kui Eestis tarbitakse. Selle eesmärgi saavutamisel on kandev roll meretuuleparkidel, mida Kihnuga piirnevatel aladel on arenduses mitmeid.

 

 

Tuulest energia tootmise  tehnoloogia on usaldusväärne, paljudes riikides kasutusel ning areneb edasi. Eesti Energia arendatav Liivi meretuulepark on Eesti jaoks võimalus toota suures koguses taastuvelektrit, mis on soodsa hinnaga ja säästab keskkonda. Eeltööde sujumisel saaks park tööd alustada juba 2028. aastal ja anda poole kogu Eestis tarbitavast elektrist.

Eesti Energia logo