« Tagasi

Ootame taotlusi sadama-alal asuvate müügiplatside kasutusele võtmiseks!

Ootame taotlusi 2022 suveperioodiks sadama-alal asuvate müügiplatside kasutusele võtmiseks.
 
  • Taotleda saab platsi joonisel märgitud alal 1
  • Rendi- ja muude teenuste osutamise platsid (ala nr 1) antakse rendi- ja muude teenuste osutamiseks välja ala pikema külje alusel kuni 10 jooksvat meetrit, kusjuures igale taotlejale antakse kasutusse üks kuni 80 m² suurune müügikoht/plats, mille laiust on võimalik vähendada 4 meetrile, esitades sellekohase sooviavalduse müügikoha taotluses. Müügiplatside numbrid algavad sadamahoone poolsest otsast.
  • Müügikohta ise valida ei saa, selle asukoht selgitatakse välja loosi teel.
  • Loosi võtmise järjekord loositakse välja. 
  • Loosimine toimub Kihnu Vallavalitsuse ruumides. 
  • Rendiplatside järjekord loositakse arvestusega, et nr 1 on sadamahoone poolseim plats.
  • Loosikasti asetatakse sedelid numbritega, mis algavad numbrist 1 ja lõppevad numbriga, mis on võrdne taotluse esitanute arvuga. 
  • Taotleja plats on rendi ja muude teenuste alal järjekorras nii mitmes, millise numbri ta loosikastist võtab.
  • Rendi- ja muude teenuste osutamise müügikoha hind on 5€/m kalendrikuus.
  • Elektrit (kuni 16A, 1-faasiline toide, võimalusel) saab kasutada ainult vahearvesti lisamisel. Tarbitud elektri eest tasutakse vastavalt arvesti näitudele hinnaga 30 senti kilovatt-tund, arvesti näidud fikseeritakse aktiga.
 
! Platside taotlemise tähtaeg on 02. juuni 13.00 ja loosimine toimub Kihnu Vallavalitsuses 02. juunil 13.10.

 

Müügipileti taotlus

 

 

 
 
Tänavakaubanduse korras kauplemiseks kohtade määramine,
müügipileti vormi ja hinna kehtestamine
Tänavakaubanduse korras kauplemiseks kohtade määramine,
müügipileti vormi ja hinna kehtestamine