« Tagasi

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus ja tingimused 2022

Alates 2022. aasta voorust on taotlejal ja kõigil tema äriühingu osanikel või aktsionäridel kohustus osaleda enne taotluse esitamist ettevõtlusalasel infopäeval.

Maaeluedendamise Sihtasutus (MES) korraldab 4 infopäeva, täpsem info MES'i kodulehel.

Tutvustus

Toetus on loodud, et hõlbustada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning suurendada kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu.

2014–2020 programmperioodiks planeeritud eelarve on 22,1 miljonit eurot. Antud vooru eelarve on 4 140 000 eurot.

Taotlust saab esitada 12. oktoobrist kuni 19. oktoobrini 2022. a. Alates 5. oktoobrist saab e-PRIAs taotlusi eeltäita. Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust.

Toetuse taotlemine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu.

Rohkem info toetuse kohta SIIN.