Kihnu Kooli visioon on olla tunnustatud nüüdisaegse õpikäsitusega, Kihnu kultuuri väärtustav, kasvu- ja õpirõõmu hoidev kogukonnakool, mis võimaldab igal õpilasel võimetekohase hariduse omandamist.  Väärtustame oma kultuuri, iga õppija arengut, hoolivust ja usaldust. Kui jagad meiega samu põhiväärtusi ja soovid panustada Kihnu Kooli eesmärkide saavutamisse, ootame Sind Kihnu Kooli:

Vene keele õpetaja:

  • Töötab vastavalt tunniplaanile, osalise tööajaga. Tööaja kestuseks on 14 tundi nädalas (0,4 kohta), mis sisaldab 8 õppetundi liitklassidele korraga maksimaalselt 11 õpilast. 

 

Poiste tööõpetuse õpetaja:

  • Töötab vastavalt tunniplaanile, osalise tööajaga. Tööaja kestuseks on 7 tundi nädalas (0,2 kohta), mis sisaldab 4 õppetundi liitklassides (üks päev nädalas, hetkel on reedene päev).

Pakume:

Paindlikku tunniplaani.

Elamust Kihnu kultuurist ja lastest.

Puhkust 56 päeva aastas.

Töökoormusel 0,4 on töötasu 585 eurot, 0,2 koormusel 290 eurot (1,0 koormusel 1412 eur).

Koolitusi pedagoogiliste kompetentside arendamiseks.

Kui Kihnus puudub elukoht, hüvitame osaliselt elamiskulud.

Tööle asumise aeg 22.08.2022.

 

 

Lisainfo: direktor Jana Ruubel, tel 55509983, kool@kihnu.ee

FB: Kihnu Koolileht 

 

Kandidaadil palun esitada kohe või hiljemalt 30. aprilliks 2022 aadressil kool@kihnu.ee:

  1) kirjalik avaldus;

  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 

 

Täpsem info:

Direktor: Jana Ruubel

tel +372 5550 9983 

e-post kool@kihnu.ee