14. ja 15. aprillil peetakse koostöös klassijuhatajatega veebiportaalis zoom.us Kihnu Kooli lastevanemate koosolekud järgmise toimumisgraafikuga:

1., 2. ja 3 kl - teisipäeval 14. aprillil kell 16
4. ja 5 kl - kolmapäeval 15. aprillil kell 14
6. kl - kolmapäeval 15. aprillil kell 15
7., 8. ja 9. kl - kolmapäeval 15. aprillil kell 16

Päevakord
1. Koduõppes ilmnenud plussid ja miinused - lastevanemate konkreetsed arvamused
2. Suuremad probleemid koduõppes 
3. Arenguvestluste ja rahuloluküsitluste korraldamine 
4. Tavaõppe taastumisega seotud küsimused 

Koosolekutel osalevad ka klassijuhatajad.

Kuna zoomi keskkond võimaldab järjest suhelda 40 min., siis püüamegi selle ajaga ühe koosoleku läbi viia.