KOV eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.
 
Toetuste maksmist ja määramist Kihnu vallas reguleerib: