„Kihnu valla jäätmekava 2022-2027“ eelnõu avalik väljapanek

Kihnu Vallavalitsus teatab, et  „Kihnu valla jäätmekava 2022-2027" eelnõu  avalik väljapanek toimub 20. detsembrist 2022 kuni 03. jaanuarini 2023.a . Eelnõuga saab tutvuda kihnu valla veebilehel või tööaegadel vallavalitsuses.
 
Avaliku väljapaneku aja jooksul on igal isikul õigus avaldada oma arvamust jäätmekava eelnõu kohta.
 
Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub Kihnu vallavalitsuses 05. jaanuaril kell 13:00.
Arvamused esitada Kihnu vallavalitsusele kirjalikult (e-post: info@kihnu.ee , aadress: Linaküla, Kihnu vald, Pärnu maakond, 88003)