Aeg nimetada oma kandidaadid valla autasudele 2022. aastal tehtu eest

Juba 15 aastat tunnustavad vallavolikogu ja vallavalitsus nii kihnlasi kui ka Kihnule headtegevaid kodanikke autasudega (autasu saanuid on võimalik meelde tuletada, vaadates valla kodulehel: kontaktid ja juhtimine- vallavalitsus- vald tunnustab või link https://kihnu.ee/2012- ) Kihnu valla autasud on Kihnu valla aukodaniku aunimetus, „Aasta tegu" nimetus, elutöö preemia ja vallavalitsuse tänukiri. 
 
Valla autasude andmise taotlusi on õigus esitada volikogu liikmetel, vallavalitsusel, vallas tegutsevatel juriidilistel isikutel ja Kihnu valla elanikel. Kirjalik ettepanek, milles peavad sisalduma ettepaneku tegija nimi, aadress või asukoht ja sidevahendite numbrid, autasustamiseks esitatava isiku nimi või ettevõtmine ning teenete kirjeldus, ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri, ootame kuni 14. veebruarini 2023. Ettepaneku võib vallavalitsusele edastada nii elektroonselt kui paberkandjal. Plank on saadaval valla veebilehel ja Kihnu Lehe vahel.
 
Kutsume kõiki üles nimetama oma kandidaate igale valla autasule! 
Ole hea ja mõtle,
  1. Kes on see isik, kes vääriks Kihnu valla aukodaniku aunimetust vallale osutatud väljapaistvate teenete eest?
  2. Milline Kihnus aset leidnud või Kihnuga seotud ettevõtmine, mis 2022. aastal on Kihnu vallale või kihnlastele olnud olulise tähtsusega ja väärib nimetust „Aasta tegu". 
  3. Kellele kihnlastest kuulub Sinu arvates eriline austusavaldus Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest, ehk  Elutöö preemia.
  4. Kes vääriksid (nii juriidilised kui füüsilised isikud) 2022. aastal kordasaadetu eest vallapoolset tänu (valla tänukiri)?