Algab eelregistreerimine eterniidi tasuta äraandmiseks

NB! Eelregistreerimine eterniidi tasuta äraandmiseks on mahu täitumise tõttu lõppenud.

Kihnu vald sai SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus toetust eterniidijäätmete kogumise korraldamiseks. 2024.a sügisel on plaanis läbi viia kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmete tasuta kogumine. Eterniiti võetakse vastu ainult eraisikutelt, kelle elukoht rahvastikuregistris on Kihnu vald. 

Tasuta eterniidi üleandmiseks tuleb eelnevalt eelregistreeruda ja see kestab kuni eeldatava mahu täitumiseni või kuni 15. augustini 2024.

Registreerimisleht tuleb saata e-posti aadressile kaido.selberg@kihnu.ee. Vormi saab tulla täitma ka vallamajja kohapeale. Registreerimislehti menetletakse laekumise järjekorras kuna projekti raames vastuvõetav üldkogus on piiratud. 

Eterniidi üleandmiseks peab registreerija ise transportima ja laadima jäätmed oma kulul Kihnu jäätmejaama. Täpsem vastuvõtuaeg ning vastuvõtutingimused lepitakse kokku registreerijatega personaalselt enne kogumise toimumist.

Registreerudes tuleb täita registreerimisvorm ning saata e-posti aadressile kaido.selberg@kihnu.ee.

Eterniidi kogumine toimub Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse abil.

NB! Soovitame registreerimisega kiirustada, sest registreerumisel kehtib reegel – kes ees, see mees!

 

Projekt nr: RE.4.09.23-0276

Projekti nimetus: Eterniidijäätmete kogumine Kihnu vallas

Toetusmeede: Keskkonnaprogrammi ringmajanduse eterniidijäätmete kogumisringid

Taotlusvoor: Ringmajanduse programm

Rakendusüksus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärgiks on korraldada eterniidijäätmete kogumiskampaania, mille raames vallaelanikud saavad oma kasutuskõlbmatut eterniiti tasuta ära anda jäätmekäitlejale.

Eesmärgiks on kokku koguda ca 20 tonni eterniiti ja anda need üle nõuetele vastavasse kogumiskohta. Eterniidi eraldi kogumine on oluline, et vältida nende kasutamist tee täiteks või metsa alla viimist. Eterniidijäätmete kogumisringide korraldamise eesmärgiks on inimeste teadlikkuse tõstmine, jäätmete liigiti kogumise propageerimine, vältides ja vähendades sellega kasutuskõlbmatu eterniidi põhjustatud keskkonna saastamist.

Projekti periood: 01.06.2024 – 30.11.2024

Projekti eelarve: abikõlblik kogumaksumus (EUR): 2196,00