Liivi lahe elektriühenduste planeeringu lähteseisukohtade avalikustamine

Liivi lahe elektriühenduste planeeringu lähteseisukohtade avalikustamine

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teatab Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust ja aruteludest. 

Avalik väljapanek

Materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 14.08.2023-15.09.2023 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel riigi eriplaneeringute rubriigis ning paberkandjal järgmistes asutustes nende lahtiolekuaegadel:

 • Kihnu vallavalitsus, Kooli 1, Linaküla (E-R 8.00-16.00)
 • Audru osavallakeskus, Pärna allee 7, Audru (E-N 8.00-17.00; R 8.00-16.00)
 • Sindi raamatukogu, Pärnu mnt 55a, Sindi (E 11.00-18.00; T-R 10.00-17.00; L 10.00-14.00)                     
 • Paikuse osavallakeskus, Pärnade pst 11, Paikuse (E-N 8.00-17.00; R 8.00-16.00)
 • Pärnu riigimaja, Akadeemia 2, Pärnu (E-R 08.00-18.00)
 • Sauga teenuskeskus, Selja tee 1a, Sauga (E-N 8.00-17.00; R 8.00-14.00)
 • Saarde Vallavalitsus, Nõmme  22, Kilingi-Nõmme (E, T, N 8.00-16.30; K 8.00-18.00; R 8.00-15.00)
 • Häädemeeste vallavalitsus, Pargi tee 1, Uulu küla (E, K, N 8.30-17.00; T 8.30-18.00; R 8.30-16.00)

Riigi eriplaneeringu lähteseisukohtadele ja mõjude hindamise programmile saab arvamusi esitada kirjalikult kuni 15.09.2023 aadressil info@agri.ee või Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122. 

Avalikud arutelud

Avalikel aruteludel tutvustatakse avalikustatud materjale, esitatud ettepanekuid ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi seisukohti ettepanekute kohta. Toimub arutelu ja küsimustele vastamine. Avalikud arutelud toimuvad: 

 • Kihnu rahvamaja (Kooli 1, Linaküla) 29.09.2023 kell 16.30
 • Audru osavallakeskus (Pärna allee 7, Audru) 2.10.2023 kell 17.30
 • Sindi Gümnaasiumi aula (Kooli 9, Sindi) 3.10.2023 kell 17.00
 • Paikuse osavallakeskus (Pärnade pst 11, Paikuse) 3.10.2023 kell 19.00
 • Pärnu riigimaja (Akadeemia 2, Pärnu) 4.10.2023 kell 17.00
 • Sauga teenuskeskus (Selja tee 1a, Sauga) 4.10.2023 kell 19.00
 • Kilingi-Nõmme klubi (Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme) 5.10.2023 kell 17.30
 • Häädemeeste Seltsimaja (Suurküla 4, Häädemeeste) 9.10.2023 kell 17.30

Kõikidel aruteludel on võimalik osaleda ka läbi veebikeskkonna MS Teams (lingid ja registreerumisinfo on leitav vahetult enne avalikke arutelusid Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel riigi eriplaneeringute rubriigis).

Planeeringu eesmärk ja ala

Planeeringuala suurus on ligikaudu 5404 km2 ja see hõlmab Eesti merealal Liivi ja Pärnu lahte, maismaal Pärnu maakonnas Häädemeeste, Tori, Kihnu ja Saarde valda ning Pärnu linna. Ala määrati omavalitsuste täpsusega, et mitte teha enne planeeringu läbiviimist elektriühenduste asukoha eelvalikut ning võimaldamaks planeeringu koostamisel ja mõjude hindamisel vajadusel elektriühenduste alternatiivide asukoha muutmist ja täiendavate alternatiivide lisamist.

Riigi eriplaneeringu tulemusel koostatakse terviklik ruumilahendus Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste ja nendega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks. Planeeritakse eeldatavalt järgnevad ehitised: 110 kV ja kõrgema pingega õhuliinid, maakaabelliinid, veekaabelliinid, 110 kV ja kõrgema pingega trafoalajaamad ning muud elektrienergia ülekandeliiniga seotud rajatised. Kavandataval tegevusel puudub riigipiiriülene oluline keskkonnamõju.  

Kontaktinfo

Planeeringu algataja ja kehtestaja on Vabariigi Valitsus. Planeeringu koostamise korraldaja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, kontaktisik ruumilise planeerimise osakonna nõunik Anne Martin (anne.martin@agri.ee, tel 58023933). Huvitatud isik on Enefit Green AS, konsultant Skepast&Puhkim OÜ.  

Kellel on soov teemaga ka edaspidi kursis püsida, saab teavitada Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi oma soovist olla kaasatud e-posti aadressil  info@agri.ee