Meretuulepargi keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 ja § 16 lõike 3 alusel Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja arutelu toimumisest.

Vabariigi Valitsus algatas kõnealuse KMH oma 28.05.2020 korraldusega nr 183 „Hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamine". Keskkonnaministeerium kiitis KMH programmi heaks 18.10.2021 kirjaga nr 7-12/20/2555-35.

KMH aruande kohaselt on kavandatavaks tegevuseks maksimaalselt 1400 MW võimsusega ja kuni 100 elektrituulikuga meretuulepargi arendamine Saaremaa lääneranniku piirkonna territoriaalmeres ning ülekandesüsteemi rajamine kuni liitumiseni üldise elektrisüsteemiga (põhivõrguga). Meretuulepargi rajamise eesmärgiks on taastuvatest energiaallikatest keskkonnasõbralikul viisil elektrienergia tootmine ja selle suunamine üldisesse elektrisüsteemi.

Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi KMH aruandega saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 30.08.-29.09.2023:

  1. TTJA kodulehel, https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/avalikud-teated/keskkonnamoju- hindamisega-seotud-teated või TTJA avalikus dokumendiregistris https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/ registreerimise numbriga 16-7/20-06558-097;
  2. Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel.


Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi KMH osapooled:

Arendaja on Saare Wind Energy OÜ (registrikood: 12747106; aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Tallinna tn 1, 93819, kontaktisik Kuido Kartau, e-post kuido@swe.ee, tel: +372 527 3671).

Menetluse läbiviija on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Adeele Vesingi, e-post adeele.vesingi@ttja.ee, tel: 667 2135).

KMH järelevalvaja on Kliimaministeerium (kontaktisik Rainer Persidski, e-post rainer.persidski@kliimaministeerium.ee, tel: 626 2973).

KMH koostaja on Roheplaan OÜ (kontaktisik Riin Kutsar, e-post riin@roheplaan.ee, tel: +372 526 9962).
 

KMH aruande kohta on võimalik esitada ettepanekuid avaliku väljapaneku lõpuni kuni 29.09.2023 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või paberkandjal postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH aruande avalik arutelu toimub 12.10.2023 kell 15.00 Saaremaal (Thule Koda, aadressil Uus 20, Kuressaare).

 

Asutuste nimekiri.