Pärnu Lahe Partnerluskogu LEADER kohaliku arengutoetuste infopäev Kihnu rahvamajas

Teavitame, et ootame Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtjaid, seltse, organisatsioone ja kohalikke omavalitsusi Pärnu Lahe Partnerluskogu LEADER kohaliku arengutoetuste infopäevale, mis toimub Kihnu Rahvamajas 02.02.204 algusega 13.30.
Oma osalemisest teavitada e-maili teel info@plp.ee

PLPK planeeritavad toetusvoorud:
  • Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine-taotluste vastuvõtt toimub 04.03.2024 kell 8.00 kuni 08.03.2024 kell 16.00
  • Meede 2. Aktiivne kogukond-taotluste vastuvõtt toimub 01.04.2024 kell 8.00 kuni 05.04.2024 kell 16.00
  • Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus-taotluste vastuvõtt toimub 01.04.2024 kell 8.00 kuni 05.04.2024 kell 16.00
  • Meede 4. Regionaalse ja piiriülese koostöö edendamine-taotluste vastuvõtt toimub 01.01.2024 kell 8.00 kuni 31.12.2024 kell 16.00.
Taotlusi võetakse vastu Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonna ehk Kihnu ja Häädemeeste valla ning haldusreformile eelnenud piirides Lääneranna valla endiste Varbla ja Koonga valla, Tori valla endise Sauga valla, Saarde valla endise Saarde valla territooriumi osas ja Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavalla piires. Uuri täpsemalt toetuste kohta kodulehelt www.plp.ee.
 
Muud infopäevad toimuvad:
  • Saarde vallas Tihemetsas Voltveti Mõisas 22.01.2024 algusega 16.30
  • Pärnu linnas Audru osavallas Aruvälja Lasteaias 24.01.2024 algusega kell 16.30
  • Lääneranna vallas Saulepi Seltsimajas 25.01.2024 algusega 16.30
  • Häädemeeste vallas Tahku Tares 29.01.2024 algusega 16.30
  • Tori vallas Sauga piirkonnas Sauga teeninduskeskuses 30.01.2024 algusega 17.00