Saare-Liivi meretuulepargi täiendava koormatava ala keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu


Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 3 alusel OÜ Utilitas Wind Saare-Liivi meretuulepargi täiendava koormatava ala keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku väljapaneku ja arutelu toimumisest.

TTJA algatas kõnealuse KMH 09.03.2023 otsusega nr 1-7/23-063. Kavandatava tegevuse asukoht on Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobiv ala Liivi lahes Kihnu saarest edelasuunal. OÜ Utilitas Wind eesmärk on Saare-Liivi meretuulepargi täiendavale alale rajada meretuulepark kuni 92 elektrituulikuga. KMH käigus hinnatakse turbiinide nimivõimsust vahemikus 14-20 MW ning uuritav maksimaalne tipukõrgus ulatub kuni 400 meetrini. Kavandatava tegevuse ehk Saare-Liivi meretuulepargi täiendavale alale tuulepargi püstitamise põhialternatiivi nn all-alternatiividena vaadeldakse ja hinnatakse KMH käigus erinevate komponentide alternatiivseid tehnilisi lahendusi. Tulenevalt tegevuse asukohast võib kaasneda oluline piiriülene keskkonnamõju.

KMH programmiga on võimalik tutvuda TTJA avalikus dokumendiregistris https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/ (registreerimise number 16-7/21-02502-145) või TTJA kodulehel keskkonnamõju hindamisega seotud teadete all. 

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada avaliku väljapaneku lõpuni kuni 10.08.2023 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või paberkandjal postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH programmi avalik arutelu toimub 21.08.2023 kell 11.00 Kihnu rahvamajas aadressil Kihnu saar, Linaküla. Lisaks on võimalik samal ajal jälgida arutelu veebi kaudu Microsoft Teams keskkonnas. Palume ennast veebi arutelule eelregistreerida, edastades e-kiri aadressile merilin.kraun@ttja.ee või helistades telefoninumbrile +372 667 2039 hiljemalt 18.08.2023. Aruteluga liitumise link saadetakse kõigile eelregistreerunutele enne arutelu toimumist.

 

 

KMH osapooled:

Arendaja(d) on OÜ Utilitas Wind (registrikood: 16171123) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1, kontaktisik Kristiina Nauts, e-post kristiina.nauts@utilitas.ee, telefon +372 551 2260)

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Merilin Kraun, e-post merilin.kraun@ttja.ee, telefon +372 667 2039)

Juhtekspert on OÜ Roheplaan (registrikood: 16072251) kontaktisik Riin Kutsar, e-post riin@roheplaan.ee, telefon +372 526 9962.