Tänasest saavad kogukonnad taas kohalikeks algatusteks toetust taotleda

1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Sel aastal panustab riik läbi programmi kogukondade arengusse 1,2 miljonit eurot. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill kell 16.30.

 "Meie kogukonnad on sellest programmist olnud alati aktiivsed erinevate projektide jaoks raha taotlema. Märkimisväärne on, et neid vahendeid kasutatakse kohalike inimeste jaoks tõesti väärtuslike ettevõtmiste korraldamiseks ja on imetlusväärne, kui leidlikud ollakse," sõnas riigihalduse minister Riina Solman. "Näiteks on setud seadnud Obinitsa külakeskusesse sisse kogukonna toidukapi, kuhu saab nii toitu annetada kui võtta endale seda tasuta kaasa ning osa kohalike tootjate kaupu on ka müügis nii-öelda aususe peale," tõi minister välja. „Vahvaid projekte võiks loetlema jäädagi, näiteks korraldatakse Tallinnas Lille asumis, kus asub palju eestiaegseid maju, uste ja akende renoveerimise koolitusi ning sügisel sai Pärnumaal toetust projekt, kus inimestega räägitakse liikumisest, vaimsest tervisest, tasakaalustatud toitumisest ning muust olulisest tervisega seonduvast. Tartumaal korraldati suvel aga toetuse abil õpilasmalev ja kutsuti ellu puhkpillimuusika tantsuõhtud."

Riigi Tugiteenuste Keskuse projektikoordinaator Tiina Loorandi sõnul on programm jätkuvalt väga vajalik, mis peegeldub ka esitatud taotluste rohkuses. „Möödunud aastal esitati taotlusvoorudesse kokku 1105 taotlust nii kogukondliku arengu, investeeringute kui teenuste edendamiseks. Neist sai rahastuse 530 taotlust kogusummas 1,36 miljonit eurot," märkis Loorand.

Kohaliku omaalgatuse programmiga aidatakse kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.
Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot. Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada 3. aprillini kuni kell 16.30.

 

Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid:
Pärnu maakond - MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Maakondlikud arendusorganisatsioonid korraldavad ka üleriigilisi infopäevi, kus tutvustatakse nõudeid taotlejale ja taotlusele ning e-toetuse keskkonna taotlusvormi ja aruande täitmist. Infopäevad toimuvad 7. märtsil kell 14, 8. märtsil kell 10, 13. märtsil kell 14 ja 14. märtsil kell 17. Täpsem info on leitav ülaltoodud organisatsiooni veebilehel.


Meetme üldinfo: Riigi Tugiteenuste Keskus, programmi määrus: Riigi Teataja.