Puudega inimese toetus

Puudega inimese toetust makstakse raske  ja sügava  puudega isikule:
 
  • kellele on perekonnaseaduse alusel määratud eestkostja;
  • kellel on ülalpidamiskohustuseta hooldaja.
 
Toetuse suurus on 40 eurot kuus.
Avalduse toetuse saamiseks esitab isik ise või eestkostja koos taotlust põhjendavate dokumentidega vallavalitsusele.
 
 
Taotlus saata sotsiaalametniku meiliaadressile: aive.sepp@kihnu.ee.