Toitjakaotustoetus

(1) Toetust makstakse üksikvanemale, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Kihnu vald. Samuti peab lapse (laste) elukohaks rahvastikuregistris olema Kihnu vald.


(2) Üksikvanem käesoleva määruse tähenduses on üksi last (lapsi) kasvatav lapsevanem, eestkostja või lapse hooldamisele võtja, kes kasvatab last (lapsi), kelle üks või mõlemad vanemad on surnud.


(3) Toetust makstakse lapse (laste) täisealiseks saamiseni üks kord aastas.


(4) Toetuse suurus on 300 eurot lapse kohta.


(5) Üksikvanem esitab toetuse saamiseks avalduse.

Avaldus saata sotsiaalametniku meiliaadressile: aive.sepp@kihnu.ee.