Projekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena- UNESCO-Turism"

2017.aasta märtsikuus algas Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi rahastuse toel projekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena – UNESCO-tourism".Projekti raames arendavad neli piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi – turismisihtkohti nii, et nende kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO tunnustus oleks paremini rakendatud.

UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kuuluvad piirkonnad on unikaalsed, Eestis ja Lätis on 4 unikaalset piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi rannik – kus vanad kultuuritraditsioonid on hoitud elus kohalike inimeste igapäevaelu osana. Laul ja tants, rahvariided, usu- ja rahvakalendripühade tähistamine, toidu- ja käsitöötraditsioonid on neis paigus jätkuvalt au sees. Eestist kuuluvad UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse seto leelo, Kihnu kultuuriruum ja Võrumaa suitsusauna traditsioon. Sellele vaatamata on unikaalne kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO-märk antud piirkondade tutvustamisel turismisihtkohtadena liialt vähe kasutatud.Kuna UNESCO Vaimse Kultuuripärandi Nimekirja ametlikku logo ei ole lubatud turunduse eesmärgil kasutada, on vajadus ühise slogani järele endi tutvustamiseks ja turundamiseks turismi sihtkohana.

 

Projekti eesmärgid:

 • Projekti "UNESCO-tourism" eesmärk on  luua ühine turismitoode UNESCO poolt tunnustatud nelja väikese omakultuuri piirkonna baasil. 
 • Projekti tulemusena loovad partnerid ainulaadse turismitoote, mis koosneb kohalikust kultuuripärandist, kohalike turismiettevõtete teenustest ja atraktiivsetest turismiobjektidest. Ühiselt loodud turismitoode muudab mainitud omakultuuri piirkondade unikaalse väärtuse turistidele kättesaadavamaks, arusaadavamaks ja atraktiivsemaks ning võimaldab külastajal osa saada ehedast kultuuripärandist, mida tänapäeva maailmas leidub harva. 

 

Projekti tegevused:

 • TP1 Tootearendus, sh väiksemad investeeringud, koolitused, töötoad
 • TP2 UNESCO-märgi tulemuslik kasutamine piirkonna kui turismisihtkoha tutvustamisel, sh tunnuslause loomine, konverentsid, õppereis Ungarisse tutvumaks seal UNESCO piirkondade arenduse ja turundusega
 • TP3 Turundus ja kommunikatsioon, sh ühiste materjalide tootmine, reisijuhtide koostamine, messidel osalemine jms

 

Projekti partnerid:

 • MTÜ Setomaa Turism
 • SA Seto Instituut
 • Rahvuskultuuri Keskus "Suiti"
 • Dundaga Vallavalitsus
 • Ventspilsi Vallavalitsus
 • Läti Maaturismi Ühendus "Lauku ceļotājs"
 • Kihnu Vallavalitsus
 • SA Kihnu Kultuuriruum
 • Värska Vallavalitsus
 • Meremäe Vallavalitsus
 • Kuldiga Vallavalitsus
 • Alsunga Vallavalitsus

 

Projekti elluviimise periood:

01.03.2017 – 29.02.2020

 

Projekti eelarve:

1 123 547,00 EUR, sh. sisaldab Eesti-Läti programmi toetus 955 014,95 eurot.

 

"See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada."