2017. a taotlusvoor

Pärnu maavanem kuulutas  3.04.2017 korraldusega nr 1-1/17/130 avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru alates 4. aprillist 2017.

Kihnu vallas saab toetust taotleda majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsiooni-süsteemide ja juurdepääsuteede rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks.

Nõu ja abi taotluste koostamiseks ja vajalike dokumentide kohta saab vallavalitsuse nõunikult Enno Kaarelt telefonil 446 9910 ja e-posti aadressil nounik@kihnu.ee

Taotluste esitamise tähtpäev on 6. juuni 2017

Programmdokument

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Taotlusi hindab komisjon koosseisus:

1. Mari Mets, komisjoni esimees
2. Marika Vesik
3. Käthlin Palu
4. Elme Männi
5. Toomas Pajula

Hindamisjuhend

 

Rahuldatud taotlused:

1. Ago Laos, Kolde omapuhasti rajamine, toetus 3328,17 €;

2. Kairi Lamend, Liiviku veetorustiku rajamine, toetus 1112,06 €;

3. Mihkel Sutt, Põllu veetorustiku rajamine, toetus 1948,10 €;

4. Erich Köster, Kiusu kanalisatsioonisüsteemi rajamine, toetus 4412,22 €;

5. Silvi Pelberg, Lõpe veetorustiku rajamine, toetus 1744,09 €;

6. Leili Joala, Kaevandu veetorustiku rajamine, toetus 1172,06 €;

7. Virve-Elfride Köster, Pihlamäe puurkaevu ja veetorustiku rajamine, veepuhastusseadmete paigaldamine, toetus 5000,25 €;

8. Leili Joala, Kaevandu omapuhasti rajamine, toetus 3104,16 €.