2018. a taotlusvoor

Rahandusminsteerium kuulutas 20.03.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/66 avatuks hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvooru alates 09. aprillist 2018.

Kihnu vallas saab toetust taotleda majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsiooni-süsteemide ja juurdepääsuteede rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks.

Nõu ja abi taotluste koostamiseks ja vajalike dokumentide kohta saab vallavalitsuse keskkonnanõunik Kaido Selberg telefonil 446 9910 ja e-posti aadressil info@kihnu.ee.

Taotluste esitamise tähtpäev on 11. juuni 2018.

EASi veebilehele on olemas kõik rakendusdokumendid.

 

2018 aasta hajaasustuse programmi esitati 11 taotlust. Positiivse hinde ja ka rahastuse (toetuse) said järgmised projektid:

1. Eve Seero (kaastaotleja Maria Oditšenko) - Pähklimetsa ja Äpe kinnistutele veetorustiku rajamine – toetuse suurus 3328,56 eurot.

2. Endel Oad - Õunapuu kinnistule juurdepääsutee rajamine – toetuse suurus 1139 eurot.

3. Airi Brandt - Uue-Jaagu kinnistule veesüsteemi rajamine – toetuse suurus 2194,92 eurot.

4. Airi Brandt - Uue-Jaagu kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine – toetuse suurus 1981,86 eurot.

5. Evi Lepa - Ojase kinnistule septiku rajamine – toetuse suurus 3278,71 eurot.

6. Silvi Sutt -  Allikivi talu omapuhasti rajamine – toetuse suurus  3364,74 eurot.

7. Inge Rego - Vahtla kinnistule septiku rajamine – toetuse suurus 1459,75 eurot.