Blanketid

Elukohateade on võimalik esitada:

 

Lapse sünd on võimalik registreerida e-teenusena (ka üksikvanemad ja abielus mitteolevad vanemad)

Rahvastikuregistri portaalist on võimalik tellida enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava korduvaid perekonnasündmuse tõendeid (sünni, abielu, lahutuse ja nime muutmise kohta).

Sellekohane detailsem info on leitav Siseministeeriumi kodulehel.

 

Sotsiaalvaldkonna blanketid on leitavad valides menüüst - Valdkonnad -  Sotsiaal ja tervisehoid - Sotsiaaltoetused.