"Sigatsuaru sadama kai ehitus ja akvatooriumi süvendamine, 

Projekteerimise ja geoloogilise  uuringu teostamine, Tolmuvaba teekatte paigaldamine"

Projekti alguskuupäev: 01.01.2017

Projekti lõppkuupäev: 31.12.2017

Projekti maksumus: Kogumaksumus  206273.20 eurot, s.h EMKF osa 200000 eurot