Suaru sadamas rendi- ja muude teenuste osutamise alade taotlemine on avatud

Rendi- ja muude teenuste osutamise alade taotlemine on avatud 11. maini kella 15:00-ni
Kes millise platsi saab, loositakse Kihnu Vallavalitsuses 11. mail kell 15:20.
 
➔ Hind
Rendi- ja muude teenuste osutamise müügikoha hind 6 eurot/m² kalendrikuus, millele lisandub käibemaks.
Elektrit (kuni 16A, 1-faasiline toide, võimalusel) saab kasutada ainult vahearvesti lisamisel. Tarbitud elektri eest tasutakse vastavalt arvesti näitudele hinnaga 30 senti kilovatt-tund, arvesti näidud fikseeritakse aktiga.
Tekkinud jäätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutab müügipileti ostja.
 
➔ Taotlemine toimub vastavalt Kihnu Vallavolikogu poolt kinnitatud "Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord avalikult kasutataval maa-alal" § 5 ja § 51 lõike 1 alusel järgnevalt:
 
Rendi- ja muude teenuste alal (Lisa 1, joonisel ala 1) kaubelda soovija esitab vallavalitsusele taotluse (Lisa 2, müügipileti taotlus).
 
Rendi- ja muude teenuste osutamise platsid jagatakse ala pikema külje alusel kuni 10 jooksvat meetrit, kusjuures igale taotlejale antakse kasutusse üks müügikoht mille suurus on kuni 80 m². Müügikoha/platsi laiust on võimalik vähendada 4 meetrile, esitades sellekohase sooviavalduse müügikoha taotluses.
 
Müügikohta ise valida ei saa, selle asukoht selgitatakse välja loosi teel.
 
Loosi võtmise järjekord loositakse välja.
 
Rendiplatside järjekord loositakse arvestusega, et nr 1 on sadamahoone poolseim plats.
 
Loosikasti asetatakse sedelid numbritega, mis algavad numbrist 1 ja lõppevad numbriga, mis on võrdne taotluse esitanute arvuga.
 
Taotleja plats on rendi ja muude teenuste alal järjekorras nii mitmes, millise numbri ta loosikastist võtab.