Dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Kihnu Vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses saadud või loodud dokumendid. Veebis avalikustatakse neist see osa, millele ei kehti juurdepääsupiirangud (inimeste eraelulised andmed jmt).

SISENE KIHNU VALLA DOKUMENDIREGISTRISSE

 

Dokumendiregistri otselingid:

 

Uuringud