Vastavalt põllumajandusministri 08.02.2008 määrusele nr 7 " Euroopa Kalandusfondi toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord" § 5 lõikele 5 avaldab Kihnu vald järgneva informatsiooni:

1) Projekt "Kihnu Suaru sadama rekonstrueerimise ja tehnosüsteemide rajamise I etapp"

Sisu: Kihnu Suaru sadama katastriüksusel asuva Tankla kai (kogupikkus 43,6 m) rekonstrueerimine ja paadislipi rajamine

Projekti alguskuupäev: 01.07.2013

Projekti lõppkuupäev: 30.12.2013

Projekti maksumus: Kogumaksumus 113 532 eurot ilma käibemaksuta, s.h EKF osa 92 821 eurot ja 10 senti

 

 

2) Projekt "Kihnu Suaru sadama rekonstrueerimise ja tehnosüsteemide rajamise II etapp"

Sisu: Kihnu Suaru sadama katastriüksusel asuva Lossimiskai (kogupikkus 71,3 m) rekonstrueerimine

Projekti alguskuupäev: 01.07.2013

Projekti lõppkuupäev: 30.12.2013

Projekti maksumus: Kogumaksumus 318 962 eurot ja 20 senti ilma käibemaksuta, s.h EKF osa 223 691 eurot.