Eluruumi tagamine

Sotsiaalkorter on Kihnu valla munitsipaalomandis olev korter või muu eluruumidele esitatavatele nõuetele vastav ruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajavale isikule ja tema perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama. 
Sotsiaalkorteri üürimiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse. Sotsiaalkorteri üürile andmise või mitteandmise otsustab vallavalitsus.
 
Eluasemeteenuse korraldamist reguleerivad õigusaktid:

Avaldus saata sotsiaalametniku meiliaadressile: aive.sepp@kihnu.ee.