Isikuandmete töötlemine Kihnu vallavalitsuses

Dokumendid

 

Kihnu Vallavalitsuse andmekaitsespetsialist on vallasekretär Heldy Põlluste

Kontakt:

vallasekretär@kihnu.ee

tel: 446 9910

Andmekaitsespetsialisti poole võib inimene pöörduda kõigis küsimustes, mis on seotud selles asutuses või ettevõttes tema isikuandmete töötlemisega. Andmekaitsespetsialist esindab isikuandmete töötlejat suheldes Andmekaitse Inspektsiooniga.