Kihnu Kool

Direktor: Õie Merimaa

tel: +372 5649 7772

e-post: oie.merimaa@kihnukool.org

Õpetajate tuba tel: +372 5567 1491

Reg. nr.: 75003973

Linaküla 88003

Kihnu vald Pärnumaa

Arveldusarve:

Kihnu Vallavalitsus

EE481010220079004014

Kihnu Kooli ja lasteaia õpetajad

Nimi Kontakt Amet
Õie Merimaa

oie.merimaa@kihnukool.org

+ 372 5649 7772

Direktor
Lasteaiarühm Mereperelapsed

lasteaed@kihnukool.org  

+372 5620 5509

Lasteaia õpetajad ja õpetaja abi
Elme Männi elme.manni@kihnukool.org Lasteaia õpetaja, 9. klassi juhataja, HEV koordinaator
Erle Tapp erle.tapp@kihnukool.org Inglise keel, ajalugu, 7. ja 8. klassi juhataja
Evi Tõeväli evi.toevali@kihnukool.org 3. ja 4. klassiõpetaja, matemaatika, raamatukogu hoidja
Hille Umb hille.umb@kihnukool.org Eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
Egert Pull egert.pull@kihnukool.org Muusikaõpetus, kihnu laul ja tants, huvijuht
Ille Aas ille.aas@kihnukool.org Lasteaia õpetaja
Kai Maser kai.maser@kihnukool.org Käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, haridustehnoloog, 5. klassi juhataja
Külli Laos kulli.laos@kihnukool.org 1. ja 2. klassiõpetaja, kihnu keel, kihnu laul ja tants, õpiabi õpetaja
Ly Lilles ly.lilles@kihnukool.org Matemaatika
Eliise Roosaar eliise.roosaar@kihnukool.org Kehaline kasvatus, liikumisõpetus

Õie Merimaa

oie.merimaa@kihnukool.org Bioloogia, geograafia, loodusõpetus, keemia, füüsika, arvutiõpetus, 6. klassi juhataja
Galina Leas galina.leas@kihnukool.org Vene keel
Milvi Vahkel lasteaed@kihnukool.org   Lasteaiaõpetaja abi
Maria-Aleksandra Paikla maria.paikla@kihnukool.org Lasteaiaõpetaja assistent, eripedagoogi kandidaat

Kihnu Kooli tugipersonal

Nimi E-post Amet
Annika Annuk kool@kihnu.ee Abiõpetaja
Talvi Kott kool@kihnu.ee Kokk
Helle Lumi kool@kihnu.ee Kooli perenaine