Missioon: 
Kihnu Kool on kaasaegsetele õppemeetoditele rajatud, riikliku õppekava alusel eel-, alus- ja põhiharidust andev ning kihnu kultuuriga käsikäes olev kohalikku keelt ja kultuuri väärtustav haridusasutus.


Visioon: 
Kihnu Kool on saare lastele hariduse ning kihnu rahvakultuuri edasiandmise kohaks, eesmärgiga anda õpilastele eluteele kvaliteetne põhiharidus, kihnlastele omane väärikus, kultuuritunnetus ja kihnu murde oskus.
 

Kihnu Koolis õpib 36 last liitklassides ja 15 last lasteaia liitrühmas Mereperelapsed. Igapäevaselt on koolimajas 13 õpetajat, kokk ja maja perenaine. Koolipäev algab kell 9.00, päeva on mahutatud 3 õuevahetundi ja 2 söögivahetundi. Pärast tundide lõppu on lastel huviringid - pillimängimine, tantsimine, spordiringid ning rahvamajas on avatud noortetuba.

 

Logo sümboliseerib: 

Kihnu Kool logoKompass on suunanäitaja, mille abil on võimalik enda asukohta leida, ennast positsioneerida ja võtta ette tee, kuhu poole suunduda. Tähe mustvalge ots märgib põhjamaiselt karge mere keskel asuvat Kihnu saart ennast. Sisemine ring sümboliseerib organisatsiooni - Kihnu Kooli, mis moodustab ühtse ja kindla kaitse kõigile liikmetele, annab õiguse sõna võtta ja arvamust avaldada. Väline punanering sümboliseerib koostööd Kihnu kogukonna, kooli, ja huvigruppide vahel.

Põhjatäht, kui läbi aegade teenäitaja meremeestele ja teelistele, sümboliseerib edumeelsust ja edasipürgimise tahet ning sihti, mille poole püüelda.

KIIRELT LEITAV