4/19/21

 

Abiks ettevõtjale kriisiolukorras

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium avas ettevõtjate kontaktpunkti.
 Ministeeriumi veebilehelt leitav ning regulaarselt täienev loetelu korduma kippuvatest küsimustest (KKK). Soovitame kõigil esmajärjekorras tutvuda sealtoodud vastustega.
 Spetsiaalselt selleteemaliste küsimuste esitamiseks mõeldud e-maili aadress covid19@mkm.ee. Sinna tasub pikemalt kõhklemata pöörduda kõigil ettevõtjatel, kes ei leidnud enda küsimusele vastust KKK veebilehelt.

 Lisaks on ettevõtetele suunatud webinar'id Zoom keskkonnas, kus esitletakse uut informatsiooni ning vastatakse küsimustele n-ö „otse-eetris". Webinar'id toimuvad vastavalt vajadusele ning toimumisaegade info leiab jooksvalt MKMi kodulehe avalehelt. Küsimuste esitamiseks ja veebinaril osalemiseks tuleb laadida alla Zoom äpp (Zoom Client for meetings). Küsimusi saab esitada 24/7.


kriisiabikeskus.ee
 Alates 18. märtsist oodatakse ettevõtjaid kui ka vabaühendusi, kes teenivad tulu ja pakuvad teenuseid, kriisiabikeskuse veebileheküljele www.kriisiabikeskus.ee täitma ankeeti, mis annab hiljem ülevaate nende vajadustest ja probleemidest. Saadud info aitab hinnata ettevõtjate seisundit kriisiolukorras ning anda olulist sisendit riigipoolsete abimeetmete välja töötamiseks.
 Vaata lisaks: Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik


Maksu- ja tolliamet
 Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatas Maksu- ja tolliamet eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise, intressivabastus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist kuni 1. maini.
 Kõik deklaratsioonid tuleb siiski õigeaegselt esitada ja kui vähegi võimalik, ka maksud ära maksta. Iga kogutud maksueuro eest ehitame Eestit ning eriolukorra ajal on see tähtsamgi kui varem. Aitäh, et maksad makse!
 Rohkem infot: www.emta.ee


Eesti Töötukassa
• Eesti Töötukassa on loonud ajutiste töökohtade vahendamise platvormi, et viia kokku tööandjad, kes hetkel vajavad abikäsi, tööotsijatega, kes momendil ei saa oma põhitöökohal tööd teha või kellel praegusel hetkel töökoht puudub.
• Tööd pakuvad ettevõtted, kes praegust olukorda silmas pidades vajavad ajutiselt lisatööjõudu. Online-messi formaat pakub võimalust vahetult tööandjatel ning tööotsijatel suhelda. Tööotsijatel on võimalik esitada küsimusi pakutavate töökohtade ja hüvede kohta ning ka soovitud töökohale kandideerida. Tööandjad, kellel on ootamatult tekkinud vajadus palgata lisajõudu saavad aga kiiresti oma probleemile lahenduse.


KredEx
• Eesti ettevõtete majandustegevuses tõsiseid tõrkeid. Nende mõjude leevendamiseks kavandab riiklik finantseerimisasutus KredEx täiendavaid meetmeid, mis on suunatud Eesti ettevõtete abistamisele. Loe lähemalt...