Suaru sadama puhkekompleksis turuhoone ja mänguväljaku rajamine.

Projekti tulemusena ehitatakse Suaru sadamasse turuhoone ja mänguväljak ning kujundatakse hoonetevaheline ala vastavalt Lahemahe OÜ koostatud ehitusprojektile.

Ehitusprojekti koostamine ja ehitustööd on saanud positiivse rahastamisotsuse Leader meetme raames antavast projektitoetusest (MAK 2014-2020 meede 19.2).

 

Kihnu Keretäüs - Kodukohvikute päev

Projekti eesmärgiks on kohaliku kogukonna ühisettevõtmisel korraldatav ja kohalikust pärimuskultuurist lähtuva omanäolise kogukonna sündmuse läbiviimine ja korraldamine. Kohvikute päev seob maitseelamused kohalikust toidust ja kultuurielamused rikkalikust kultuuriprogrammist. Kohvikute päev toimub kogukonna koostöös, ühistegevus tugevdab kohalikku identiteeti ja elavdab kogukonna tegevusi. Kihnu Keretäüs toimub juuni esimesel nädalavahetusel. Tegemist on koostööprojektiga, kus partneriks on SA Kihnu Kultuuriruum.

LEADER-projektitoetus

Meede: 2 Aktiivne kogukond

Projekti maksumus: 8653 eurot, eraldatud toetus 7787,69

Projekti elluviimise aeg: 2019-2021

 

Kihnu Suaru sadama puhkekompleksis piirete ja terrassi rajamine. Projekteerimine ja ehitamine

Projekti eesmärk: Projekteerida ja rajada piirdeaed ja terrass. Piirdeaed on mõeldud sulgema sadamakompleksi hooviala merepoolse külje, et moodustuks kompaktne sisehoov, mis varjaks meretuulte eest.

Objekti kirjeldus: Suaru sadama puhkekompleks koosneb turuhoonest, laste mänguväljakust, puhkealast ja kalakohvikust. 2016 aastal valmis turuhoone ja laste mänguväljak. Kavandatava investeeringuga plaanitakse puhkeala edasiarendamist piirete ja terrassi rajamisega. Tööd jagatakse etappideks. Plaanitavas etapis koostatakse piirete ja terasside põhiprojekt ja rajatakse piirdeaed. Piirdeaed on eraldiseisva rajatisena kasutusele võetav ning sadamaturu koosseisus saab tekkiva piirdeaiaga piiratud ala võtta kasutusse puhkekohtad (lauad, pingid) rajamiseks.

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 3 Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus

Kohalik tegevusgrupp: Pärnu Lahe Partnerluskogu, LEADER 19.2 toetus

Toetuse summa: 13 688.82