Matusetoetus 

Matusetoetust makstakse rahvastikuregistrisse Kihnu valla elanikuna kantud isiku surma korral tema leibkonna liikmele, nende puudumisel matust korraldavale füüsilisele isikule.

Matusetoetuse suurus on  250 eurot. 

Matusetoetuse saamise aluseks on surmatõend. 

Matusetoetuse avaldus. 

 
Avaldus saata sotsiaalametniku meiliaadressile: aive.sepp@kihnu.ee.