Kihnu merevärava moodustab kolm sadamat - Kihnu, Suaru ja Suaru kalasadam.

Sadama-ala ülejäänud osa (nn kalurite sadama) on eraomandis ning sadamateenuseid ei osutata. Saare põhjaosas asub Sigatsuaru sadam. Väiksemaid lautreid leidub ümber saare teisigi.

 

 

  • Suaru sadam kuulub Kihnu vallale ja seda haldab Kihnu Vallavalitsus. Suaru sadama kail nr 4 asub tankla ning kail nr 5 on 2019. aastal valminud 28 kaikohta väikealustele. Täpsem info sadama kasutuse kohta asub lingil https://kihnu.kovtp.ee/suaru-vaikesadam

 

 

  • Suaru kalasadam kuulub Kihnu vallale ja on antud hoonestusõiguse lepingu alusel antud arendamiseks ja haldamiseks mittetulundusühingule MTÜ Suaru Kalasadam. Suaru kalasadam haldab kaid nr 6, mis on sobilik aluste sildumiseks. Kai peal paikneb 10-tonnise tõstevõimega sammaskonsoolkraana, millega on võimalik teostada tõstetöid. Täpsem info sadama kasutuse kohta asub lingil https://kihnu.kovtp.ee/suaru-kalasadam

 

 

  • Sigatsuaru sadam asub Sääre külas, saare põhjaosas. Tegemist on väikese kalasadamaga kaluripaatide hoiustamiseks. Sadamasse sissesõit ei ole tähistatud. Täpsem info sadama kasutuse kohta asub lingil https://kihnu.kovtp.ee/sigatsuaru-kalasadam