Sigatsuaru kalasadam on 2020. aastal rekonstrueeritud väikesadamaks „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020"  meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine" toel. Täname Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ-d ja PRIA-t!