Sotsiaaltransporditeenus

Alates 01.06.2020 korraldab sotsiaaltransporti Pärnu linnas ja maakonnas Pärnumaa Ühistranspordikeskus. Kihnu Vallavalitsusel on MTÜ-ga Pärnumaa Ühistranspordikeskus sõlmitud leping sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks. Leping on sõlmitud Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava pilootprojekti ,,Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" tegevuste elluviimiseks Projekti perioodil (2 aastat) ja sellele järgneval üheaastasel perioodil.
 
Sotsiaaltransporditeenust on võimalik tellida avalike teenuste kasutamiseks mandril või Kihnu vallas.
Sotsiaaltransporditeenuse sihtrühm on:
  • Füüsilise erivajadusega inimesed;
  • Psüühilise erivajadusega inimesed;
  • Eakad, kelle iseseisev toimetulek ei ole piisav;
  • Inimesed, kes funktsioonipiirangu tõttu kasutavad abivahendit; 
  • Inimesed, kes vajavad raamitransporti, kuid ei vaja sõidu ajal meditsiinilist abi;
  • Hoolduskoormusega inimesed.
 
Sotsiaalsõidu vajaduse korral võta ühendust sotsiaalametnikuga:
 
Võimalusel teata sõitudest mandrile varakult ette, et saame broneerida koha laeval.
 
Sotsiaaltranspordi teenust reguleerivad õigusaktid on: