Tähtpäeva toetus

(1) Tähtpäevatoetus on rahaline toetus Kihnu valla viiele kõige eakamale mehele ja Kihnu valla viiele kõige eakamale naisele.

(2) Toetust makstakse üks kord aastas - eakate päeval.

(3) Tähtpäevatoetuse suurus on 50 eurot.

(4) Tähtpäevatoetuse saamiseks avaldust ei esitata.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord.