Koolipere tunnustused 2022:

Pärnumaa õpilaste ja õpetajate tänupäev:

Mia Vesik ja Anna-Liidia Lilles 7. klassist väga heade õpitulemustega ettvõtlikud õpilased.

Õie Merimaa, loodusainete õpetaja, julgustav ja motiveeriv õpetaja.

 

Üle-eestiline Mesilaste päeva luulekonkurss:

Janate Kott, 5. klass, "Mesiläste Tüe". Parim murdekeelne luuletus.

 

Transpordiameti tunnustus:

Käthlin Palu - aasta liiklushariduse õpetaja, silmapaistva ja entusiastliku liiklushariduse õpetamise ning liiklusohutuse arendamise eest. 

 

Kihnu Kooli Aasta kolleeg:

Erle Tapp - Alati abivalmis, osavõtlik, rõõmus, hooliv, mõistab nalja. Oled kolleeg, kelle kõrval ja kellega koos on mõnus töötada!

Kihnu Vallavalitsuse tänukirjad:

Mirjam Aav - Silmapaistva esinemise ja esindamise eest Kihnus ja väljaspool Kihnut.

Anni Mätas - Silmapaistva esinemise ja esindamise eest Kihnus ja väljaspool Kihnut.

Engel Laos - Silmapaistva esinemise ja esindamise eest Kihnus ja väljaspool Kihnut.

Õie Merimaa Julgustamast ja motiveerimast õpilasi osa võtma erinevatest loodus- täppisteaduste ning digipädevuste arendamise konkurssidest ja projektidest väljaspool koolitööd.

Evi Tõeväli Pikaaegse ja tulemusliku töö eest Kihnu laste õpetamisel.

Talvi Kott Täname Sind selle eest, et kõikõl ond kered ikka iäd-paramad täüs.

Käthlin Palu Vabatahtliku panuse eest laste liikluskultuuri edendamisse.

Kihnu Haridusselts - Toetuse eest plaadi "Kihnu laululapsed" ilmumiseks.

Hilma Kerbak - Plaadi "Kihnu laululapsed" ilmumise eest.

Maria Michelson - Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi poolt korraldatud konkursil aasta rahvamuusiku tiitli Kihnu toomise eest.

 

Tunnustused 2021:

Kihnu valla aukodanik:

Hilma Kerbak - austusavaldusena kultuuritraditsioonide säilitamise ja edasikandmise eest läbi muusika.

Tänukirjad:

Jaanus Kott - abivalmis kuldsete kätega Kihnu mees, kes on muutnud meie elukeskkonna palju paremaks ja esteetiliselt nauditavamaks.

Külli Laos - Kihnu keele ja kultuuriloo tutvustamise eest väljaspool Kihnu saart.