Koolipere tunnustused 2022:

 • Pärnumaa õpilaste ja õpetajate tänupäev:
  Mia Vesik
  ja Anna-Liidia Lilles 7. klassist väga heade õpitulemustega ettvõtlikud õpilased.
  Õie Merimaa, loodusainete õpetaja, julgustav ja motiveeriv õpetaja.
   
 • Üle-eestiline Mesilaste päeva luulekonkurss:
  Janete Kott
  , 5. klass, "Mesiläste Tüe". Parim murdekeelne luuletus.
   
 • Transpordiameti tunnustus:
  Käthlin Palu
   - aasta liiklushariduse õpetaja, silmapaistva ja entusiastliku liiklushariduse õpetamise ning liiklusohutuse arendamise eest. 
   
 • Kihnu Kooli Aasta kolleeg:
  Erle Tapp
   - Alati abivalmis, osavõtlik, rõõmus, hooliv, mõistab nalja. Oled kolleeg, kelle kõrval ja kellega koos on mõnus töötada!


Kihnu Vallavalitsuse tänukirjad:

 • Mirjam Aav - Silmapaistva esinemise ja esindamise eest Kihnus ja väljaspool Kihnut.
 • Anni Mätas - Silmapaistva esinemise ja esindamise eest Kihnus ja väljaspool Kihnut.
 • Engel Laos - Silmapaistva esinemise ja esindamise eest Kihnus ja väljaspool Kihnut.
 • Õie Merimaa Julgustamast ja motiveerimast õpilasi osa võtma erinevatest loodus- täppisteaduste ning digipädevuste arendamise konkurssidest ja projektidest väljaspool koolitööd.
 • Evi Tõeväli Pikaaegse ja tulemusliku töö eest Kihnu laste õpetamisel.
 • Talvi Kott Täname Sind selle eest, et kõikõl ond kered ikka iäd-paramad täüs.
 • Käthlin Palu Vabatahtliku panuse eest laste liikluskultuuri edendamisse.
 • Kihnu Haridusselts - Toetuse eest plaadi "Kihnu laululapsed" ilmumiseks.
 • Hilma Kerbak - Plaadi "Kihnu laululapsed" ilmumise eest.
 • Maria Michelson - Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi poolt korraldatud konkursil aasta rahvamuusiku tiitli Kihnu toomise eest.

 

Koolipere tunnustused 2021:

 • Kihnu valla aukodanik:
  Hilma Kerbak
   - austusavaldusena kultuuritraditsioonide säilitamise ja edasikandmise eest läbi muusika.

Tänukirjad:

 • Jaanus Kott - abivalmis kuldsete kätega Kihnu mees, kes on muutnud meie elukeskkonna palju paremaks ja esteetiliselt nauditavamaks.
 • Külli Laos - Kihnu keele ja kultuuriloo tutvustamise eest väljaspool Kihnu saart.