Kihnu üldkogu

 • 2014 / 17. veebruar

Päevakava:
 1. Kihnu valla arengukava 2012 - 2020 periood 2014 - 2018 kooskõlastamine.
 2. Kihnu uue laeva nimekonkursi arutelu.
 3. Vallavanema info.

 

 • 2012 / 26. jaanuar

Päevakava:
 1. Kihnu valla arengukava 2012-2020 kooskõlastamine.
 2. Vallaelanike küsimused ja ettepanekud vallavalitsusele ja volikogule.

 

 • 2011 / 16. aprill

Päevakava:
 1. Kihnu valla meditsiinisüsteem – arengud kiire abi korraldamisest ja perearstindusest.
 2. Ühistranspordi arendamine - Kihnu ja mandrivahelise transpordi korraldamine 2011 ja edaspidi.
 3. Avameretuuleparkide rajamine Kihnu lähistele.
 4. Kihnu laidude looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõust.
 5. Taristu: valla teede ja valla sadama arengus ja tulevik.
 6. Kihnu valla arengukava 2011-2020 avalik arutelu.