Vallavalitsuse koosseis

Nimi

Amet

E-post

Egon Vohu

Vallavanem

egon.vohu@kihnu.ee

Külli Laos

Vallavalitsuse liige

kulli.laos@gmail.com

Aive Sepp

Vallavalitsuse liige

aive.sepp@kihnu.ee

Toomas Pajula

Vallavalitsuse liige

toomas.pajula@gmail.com

Piret Uibu

Vallavalitsuse liige

uibupiret@gmail.com