2015. a taotlusvoor

Pärnu maavanem kuulutas  08.06.2015 korraldusega nr 1-1/15/275 avatuks hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru alates 3. augustist 2015.

Kihnu vallas saab toetust taotleda majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsiooni-süsteemide ja juurdepääsuteede rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks.

Nõu ja abi taotluste koostamiseks ja vajalike dokumentide kohta saab vallavalitsuse nõunikult Enno Kaarelt telefonil 446 9910 ja e-posti aadressil nounik@kihnu.ee või info@kihnu.ee

Taotluste esitamise tähtpäev on 5. oktoober 2015

Programmdokument

Taotluse vorm

Projekti eelarve

Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Aruande vorm