20232022 | 2021 | 2020

 

2023

 • Kaido Selberg, Kihnu valla aukodanik 2023
  Oma tegude ja olemusega ülipositiivse Kihnu elu edendamise ja kihnlaste toetamise eest.

 • Elvi Vesik (Kalju Elvi), Elutöö preemia 2023
  Kihnu rahvuslike käsitöötraditsioonide järjepideva hoidmise, edendamise ja jagamise eest.

 • Mihail Türk (Aava Mitta), Elutöö preemia 2023
  Oma aastakümneid tänuväärset rannakaluri töö eest.

 • Aasta tegu 2023
  Kihnu kasside populatsiooni piiramine, Maarja Karjam.

2022

 • Jüri Viikberg, Kihnu valla aukodanik 2022
  Austusavaldusena kihnu keele uurimisel, jäädvustamisel, talletamisel tehtud märkimisväärse töö eest.

 • Aime Köster, Elutöö preemia 2022
  Austusavaldusena Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu koolis.

 • Aasta tegu 2022
  Raamat "Minu Kihnu. Külas või külata" autor Mare Mätas.

2021

 • Hilma Kerbak, Kihnu valla aukodanik 2021
  Austusavaldusena kultuuritraditsioonide säilitamise ja edasiakndmise eest läbi muusika.

 • Paul Sepp, Elutöö preemia 2021
  Austusavaldusena kartmatule kaptenile merepärandisse sügava jälje jätmise eest.

 • Aasta tegu 2021
  Suaru sadama valmimine, Kihnu Vallavalitsus.

2020

 • Liisa Nazarova, Elutöö preemia 2020
  Austusavaldusena Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest- panuse eest Kihnu ja mandri vahelise ühenduse pidamisele, pärandi säilimisele ning järeltulevatele põlvedele edasiandmise eest.

 • Aasta tegu 2020
  Kihnu Päästehoone valmimine, Riigi Kinnisvara AS, arhitekt Jaak Huimerind ja sisearhitekt Tarmo Piirmets.